Privacy- en cookieverklaring

Birdytools is een software platform gecreeërd door Dazzled.

Via het platform van Birdytools worden persoonsgegevens verwerkt. Birdytools acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw privacyrechten respecteren, waaronder uw recht op inzage, correctie of verwijdering.

Birdytools is deels de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en deels verwerker voor haar klanten. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 april 2023.

Proefperiode

Wilt u onze diensten eerst uitproberen? Dan kunt u een gratis account aanmaken en gebruikmaken van de proefperiode van 14 dagen. Hiervoor gebruiken we uw naam en e-mailadres (uitvoering van de overeenkomst). Na afloop van de proefperiode kunt u ervoor kiezen om een licentie af te nemen, of om uw account weer te verwijderen (om uw account te verwijderen, kan het zijn dat u contact moet opnemen via de onderstaande kanalen). Neemt u geen keuze, dan verwijderen we uw account één jaar na de proefperiode en inactiviteit.

Een licentie afnemen

Zijn onze diensten u tijdens de proefperiode goed bevallen of wenst u simpelweg gebruik te maken van de diensten van Birdytools, dan kunt u een betaalde licentie afnemen. Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, hebben we uw naam en contactgegevens, en uw betalings- en factuurgegevens nodig. We bewaren deze informatie totdat u de dienstverlening weer stopzet en 3 jaar daarna. Sommige gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Uw account

Als klant bij Birdytools heeft u toegang tot ons platform. Om toegang te krijgen tot dit platform, dient u eerst een account aan te maken (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres, en eventuele profielgegevens van de integraties die worden aangeboden in het platform. Binnen uw account kunt u ook andere personen toegang geven, bijvoorbeeld collega’s of uw marketingpartner. Hiervoor hebben we diens naam en e-mailadres nodig. Deze informatie word definitief bewaard tenzij uw account één jaar inactief is.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier, telefonisch, social media of anders, gebruiken we uw gegevens om uw vraag, opmerking of klacht af te kunnen handelen (uitvoering van de overeenkomst). We bewaren deze gegevens zo lang als nodig voor dit contact.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Wij versturen deze enkel nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. De nieuwsbrief bevat tips en aanbiedingen over onze diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens hiervoor totdat u zich weer afmeldt: elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen we geboortedatum en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid en eventuele referenties verwerken.

Wanneer u niet wordt aangenomen, bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren we uw sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding in uw personeelsdossier.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk voor ons om ons image te behouden bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. We zullen uw naam op Google en verschillende social media-platforms zoeken, maar uiteraard alleen voor zover de profielen openbaar zijn. We zullen geen toegang vragen tot afgeschermde profielen, of om een connectieverzoek te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail bij uw sollicitatie laten weten.

Cookies

Onze website en ons platform maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijke maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media-account bij deze diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten of kunt u ervoor kiezen om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media-webpagina’s. als u op een social media button klikt, kan door de desbetreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing:

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

 • Om ons te helpen u en de accounts te identificeren
 • Om klantenservice te bieden
 • Om ons in staat te stellen onze diensten en website te herzien, te ontwikkelen en te verbeteren
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt.
 • Om marketing- en statistische analyses uit te voeren
 • Om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd
 • Om u gerichte, of op interesse gebaseerde, aanbiedingen te tonen op basis van de reeds gekochte diensten
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt weergegeven

Overige informatie over Birdytools als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer delen we uw persoonsgegevens met derden?

Birdytools deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, of als wij de derde als leverancier inschakelen. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers/-partners
 • OAuth2 integraties (Google login, MoneyBird login etc).
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde tussenpersonen en consultants
 • Cookieleveranciers

Dazzled kan uw persoonsgegevens delen met partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd, om onze diensten te kunnen leveren. We doen dit alleen als er passende waarborgen aanwezig zijn om persoonsgegevens te beschermen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Optioneel kunt u 2 factor authentication instellen voro uw account.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u zich te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via hi@birdytools.com.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Dazzled VOF
Email: hi@dazzled.studio
KvK-nummer: 89338731